مرمت مسجد جامع تاریخی «سنان» در قاهره
مدیر آثار تاریخی غرب قاهره از مرمت مسجد جامع «سنان پاشا » خبر داد. این مسجد دومین مسجدی است که در عصر عثمانی در مصر ساخته شده و معماری آن طبق معماری مساجد ترکیه است.

خبرگزاری شبستان، گروه مسجد و کانون های مساجد به نقل از «الیوم السابع»، «محمد مصطفی» مدیر آثار غرب قاهره گفت: این وزارتخانه نماینده اجرای بخش پروژه ها با همکاری اداره مرمت غرب قاهره هم اکنون در حال مرمت مسجد جامع تاریخی «سنان» در منطقه «بولاق» هستند.

 

وی افزود: عملیات مرمت درها و پنجره های مسجد و منبر آن در حال انجام است و این کار در جهت حفاظت از این آثار تاریخی و با بهره گیری از روش های مدرن بین المللی صورت می گیرد.

 

مسجد جامع سنان، دومین مسجدی است که در عصر عثمانی در مصر ساخته شده و معماری آن طبق معماری مساجد ترکیه است. بنابراین گزارش، این مسجد را «سنان پاشا» یکی از والی های مصر در زمان امپراطوری عثمانی بنا کرده است.

 

گفتنی است، خواجه سنان پاشا، سردار سپاه و وزیر اعظم آلبانیائی تبار دولت عثمانی بود، وی در سال ۱۵۶۹ فرماندار مصر عثمانی بود و در ۱۵۷۱ در فتح یمن شرکت کرد. در ۱۵۷۴ در اشغال تونس (۱۵۷۴) فرمانده نظامی بود.

 

چاپ خبر